Spółki komandytowe – zmiany przepisów

przez Olaf

W ostatnim czasie pojawiło się wiele pytań związanych z kwestią prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki komandytowej. Związane jest to przede wszystkim  z podpisaniem ustawy z dnia 28 listopada 2020 r., która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Najistotniejszą zmianą przepisów podatkowych jest objęcie spółki komandytowej podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT), na podobnych zasadach jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowo-akcyjna czy spółka akcyjna. Prowadzi to do powstania tzw. podwójnego opodatkowania, czyli obciążenia podatkiem dochodowym spółki komandytowej oraz jej wspólników. Dotychczas podatkiem dochodowym nie była obciążana spółka a jedynie wspólnicy spółki komandytowej.

Znowelizowane przepisy umożliwiają spółkom komandytowym przedłużenie okresu obrachunkowego do końca kwietnia 2021 r., który pozwala rozliczyć dotychczas zgromadzone środki na wcześniejszych zasadach podatkowych. W tym zakresie pojawiło się wiele wątpliwości co do momentu zamykania ksiąg rachunkowych, sporządzania dokumentów finansowych oraz ewentualnych zmian w umowie spółki.

Zgodnie z wydaną interpretacją Ministerstwa Finansów z dnia 30 grudnia 2020 r. spółki komandytowe uzyskują status podatnika podatku CIT od 1 stycznia 2021 r. lub od 1 maja 2021 r. – wedle wyboru. W przypadku spółek, które staną się podatnikiem od dnia 1 stycznia 2021 r. termin zamknięcia ksiąg rachunkowych pokryje się z dniem poprzedzającym dzień uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (31 grudnia 2020 r., w przypadku gdy rok obrotowy równy się kalendarzowemu).

W przypadku uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT od dnia 1 maja 2021 r., jest ona zobowiązana, dla celów podatkowych, zamknąć księgi rachunkowe na dzień 30 kwietnia 2021 r. Przy tym nie ma obowiązku sporządzenia na ten dzień sprawozdania finansowego. Rok obrachunkowy w takim przypadku będzie trwał od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. i za ten okres należy sporządzić sprawozdanie. Należy zaznaczyć, że jeżeli ostatni dzień roku obrachunkowego w spółce komandytowej przypada w okresie 31.12.2020 r. – 31.03.2021 r. przepisy przewidują możliwość niezamykania ksiąg rachunkowych i przedłużenie roku obrotowego do dnia 30 kwietnia 2021 r. Na przykład gdy rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym sprawozdanie finansowe będzie obejmowało okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. W takiej sytuacji kolejny rok obrotowy rozpocznie się z dniem 1 maja 2021 r. i będzie trwał do dnia 31 grudnia 2021 r. 

Co ważne, spółka komandytowa nie musi w zakresie roku obrotowego zmieniać umowy spółki.

Należy wspomnieć,  ww. ustawa wprowadza dla spółek kapitałowych tzw. estoński CIT. Dotyczy to powstania obowiązku zapłaty podatku CIT dopiero w momencie wypłaty zysku przez spółkę. Z tego rozwiązania mogą skorzystać jednak wyłącznie spółki, które nie są udziałowcami w innych podmiotach, zatrudniają przynajmniej trzech pracowników, ich przychody pasywne nie są większe od przychodów z działalności operacyjnej, a uzyskane środki przekazywane są na cele inwestycyjne. Co istotne, te wszystkie obowiązki muszą zostać spełnione jednocześnie.

Zmiany podatkowe zmuszają do zastanowienia się, czy w celu optymalizacji wydatków nie przekształcić spółki komandytowej w inną formę działalności. Wspólnicy mogą zwrócić uwagę na prowadzenie dalszej działalności w formie spółki jawnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a w przypadku wolnych zawodów w formie spółki partnerskiej. Takie przekształcenie w zależności od wybranej formy ma swoje  zalety i wady, w szczególności dotyczące obciążeń podatkowych i odpowiedzialności za zobowiązania.

Kancelaria jest gotowa udzielić pomocy w powyższym zakresie. W razie zainteresowania tematem zapraszany do kontaktu z kancelarią.

Może Ci się spodobać