Spory sądowe z kontrahentami z Niemiec

przez Olaf

Wobec pandemii koronawirusa coraz więcej spółek mierzy się z trudnościami płatniczymi. Problemy te mogą dotyczyć także kontrahentów z Niemiec. Podczas 7 minut wraz z Kancelarią Prawną Meissner Kozioł Kaczmarek & Partner postaramy się odpowiedzieć na pytana: dlaczego problem ten jest tak istotny? Jak zachować się w takiej sytuacji? Jakie możliwości ma przedsiębiorca szykujący się do sporu z podmiotem z Niemiec?

Zanim wdasz się w spór sądowy

Zawsze dopuszczalne jest ugodowe porozumienie się ze swoim kontrahentem. Można w ten sposób np. odroczyć pewne płatności, a nawet obciąć część z nich. Jest to najlepsze rozwiązanie dla osób chcących utrzymać dobre relacje z drugą stroną. Jeżeli jednak podjąłeś decyzję o skierowaniu sprawy do sądu, konieczne będzie ustalenie kilku spraw, o których piszemy dalej.

Sąd niemiecki czy polski?

Ustalając czy sprawę trzeba skierować przed sąd polski, czy niemiecki bada się przede wszystkim 2 aspekty:

Zasadą jest, że pozew kieruje się do sądu kraju, w którym siedzibę ma pozwany. W sprawach dotyczących umów, możliwe jest jednak wniesienie pozwu w kraju, w którym została wykonana umowa. Miejscem tym jest miejsce dostawy rzeczy albo świadczenia usług.

Czy można zmienić właściwy do rozpoznania sprawy sąd?

Wynikającą z przepisów właściwość można zmienić umową stron. Odpowiedni zapis może być wciągnięty do umowy jeszcze przy jej zawieraniu albo już po zaistnieniu sporu.

Jakie prawo jest właściwe?

Oprócz ustalenia odpowiedniego sądu konieczne jest także określenia właściwego prawa. W myśl przepisów stosowanie przepisów określa się na podstawie siedziby tego, kto spełnia tzw. świadczenie charakterystyczne. Przykładowo, jeśli przedsiębiorca z Polski ma sprzedać i dostarczyć do Niemiec wykonane przez siebie okna, prawem właściwym będzie prawo polskie. Nie przesądza to jednak o miejscu złożenia pozwu – to ustala się zgodnie z zasadami wskazanymi wyżej (w tym przykładzie będą to Niemcy). Właściwe prawo można też ustalić w umowie.

Dostałem pismo z sądu z Niemiec, którego nie rozumiem…

W przypadku gdy sąd z innego kraju przyśle pismo, którego odbiorca nie rozumie, może on odmówić jego przyjęcia – najczęściej wypełniając stosowny formularz. Sąd przetłumaczy wtedy dokument i doręczy przetłumaczony pozew. Później trzeba jednak prowadzić spór sądowy.

Podsumowując

Przed przystąpieniem do sporu należy sprawdzić jakie prawo i sąd jakiego kraju powinien rozstrzygać sprawę. Sprawy te można zawsze uregulować umownie. Jeśli sąd z zagranicy przyśle pismo, którego adresat nie rozumie, może on odmówić jego przyjęcia i poczekać na tłumaczenie.

Ten temat jest dla Ciebie szczególnie istotny? Masz jakieś pytania, lub potrzebujesz z nami porozmawiać? Napisz do nas! Odwiedź również strony na Facebooku – naszą naszych partnerów! Nie zapomnij zaobserwować nas również na Linkedinie! POROZMAWIAJMY | MK PARTNER

Może Ci się spodobać