Mówmy tak by nas słuchano

przez Olaf

Przypominamy wykład prof. Jerzego Bralczyka: „Mówić o tym jak mówić’ Jak żartobliwie zauważa Profesor: „często ci którzy mają mówić, mówią, że będą mówić, kiedy nie mają o czym mówić”. Profesor Bralczyk wygłosił wywiad 03.04.2017 w WSIiZ w Rzeszowie.

Z wykładu dowiemy się, że choć naukowość retoryki jest problematyczna, to właśnie z niej wyrosło wiele humanistycznych dyscyplin. Retoryka to może nauka, może sztuka a może umiejętność. Grecy uważali, że retoryka to wspólne- mówiącego i słuchającego – dążenie do prawdy, co było raczej postulatem.
Rzymianie mówili, że retor to etyczny mąż prawy przygotowany do mówienia. Sądzono, że kiedy staną obok siebie naga prawda i nagie kłamstwo prawdę odróżnimy od razu. Kiedy zaś się ubiorą bywają nie do odróżnienia. Dlatego też retoryka była postrzegana jako umiejętność zwodnicza, co przeszkadza a nie pomaga. Ktoś, kto mówi pięknie często postrzegany jest jako ten co czyni gorzej. „Mocny w gębie”, „Pies, który szczeka nie gryzie”, „Krowa, która głośno ryczy mało mleka daje”.
Wydaje się, że mowa to zaledwie srebro, choć wielu jest takich co mówią źle a czynią jeszcze gorzej. „Jak mówić, żeby nas słuchano” to pouczenie czy pytanie?
Większość odpowiedzi rzetelnych na pytanie powinno zaczynać się od słowa: „To zależy..”, więc jak mówić żeby słuchacza przekonać? Orator, mówca wzbudza brak zaufania, często wolimy być przekonywani przez osobę, która nie jest retorem, bo wtedy przekonują nas jego racje a nie kunszt jego wypowiedzi.
Jakim językiem na co dzień ze sobą rozmawiamy? Niezdarność po części rytualna zagadania czy zagajenia zdaje się być opozycyjna do profesjonalizmu i między tymi dwoma biegunami powinniśmy się znaleźć. Być sprawni ale naturalni i spontaniczni.
Dziś przestajemy mówić o rozmawianiu a o sprawnym komunikowaniu. Nastawienie na skuteczność, celowość sprawia, że odczuwamy coraz mniejszą satysfakcję bycia razem przez mówienie. Rozmowy dzisiaj się często przeprowadza a nie prowadzi a lepiej by postrzegać nasze językowe kontakty jako udane niż jako skuteczne. Udane czyli takie, których celem jest bycie ze sobą.
Pełen humoru wykład Profesora trzeba koniecznie i wysłuchać i zobaczyć.

Źródło: WSIiZ w Rzeszowie

Zdjęcie: WSIiZ w Rzeszowie

Może Ci się spodobać