Rynek Pracy – nowe trendy!

przez Olaf

Wiek 45 / 50 lat to okres stanowiący olbrzymie wyzwanie dla osób znajdujących się na rynku pracy. Umiejętność znalezienia się w nowej rzeczywistości, nauki nowych kompetencji, budowania relacji z młodszymi pokoleniami, to wyzwania stojące przed tzw. Sileversami.

Jak sobie z nimi radzić, jak nadążać za zamianami a przede wszystkim jak nie stracić wiary we własne możliwości. To tylko niektóre z tematów rozmowy z Katarzyną Bieniek z Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej.

0:00 Kongres Gospodarki Senioralnej

0:19 Czy jesteśmy już seniorami

2:00 Silversi na rynku pracy

3:40 Utrata miejsca na rynku pracy

6:00 Młode pokolenie – przekazywanie wiedzy i doświadczenia

8:00 Kobiety i mężczyźni – różnice w podejściu do dalszego rozwoju

9:30 Co zrobić aby młodzi nas słuchali

12:20 Ja w twoim wieku, czyli jak wywołać wojnę

13:00 Rynek i oferty rozwojowe

15:15 Aktualizacja swojej wedzy

Rozmowa dostępna na Spotify:

Rozmawiają: Katarzyna Bieniek, Olaf Jarzemski

#kongresgospodarkisenioralnej

Może Ci się spodobać