Trening uważnego zarządzania w świecie VUCA

przez Olaf

Przed nami kolejna rozmowa. Razem z Katarzyną Łukowską oraz Michałem Hanusziem, chcielibyśmy przybliżyć w niej pojęcie “VUCA”. Zanim spotkamy się na szkoleniach zapraszamy do wysłuchania wywiadu, przeczytania zamieszczonego poniżej artykułu Kasi Łukowskiej, oraz zapoznania z ofertą zajęć.

„Jeśli chcesz iść szybko, idź sam, jeśli chcesz iść daleko, idź razem.”

Katarzyna Łukowska

Uważny Lider w świecie VUCA i to w czasach pandemii. Wyzwania i kluczowe kompetencje.

Żyjemy w świecie, w którym każdy jest w jakimś sensie przywódcą, liderem i większość z nas próbuje znaleźć skuteczne sposoby radzenia sobie z coraz bardziej wymagającą i złożoną rzeczywistością. Wielu z nas, liderów, trenerów zastanawia się jak znaleźć odpowiedź na wyzwania, które niesie świat VUCA. Jaki zatem jest świat VUCA i dlaczego właśnie teraz jest nam naprawdę bliski?

VUCA to akronim od:Volatility – zmienność, ulotność, Uncertainty – niepewność, Complexity – złożoność, Ambiguity – niejednoznaczność. Po raz pierwszy został zastosowany w 1987 roku w odniesieniu do teorii przywództwa Warrena Bennisa i Burta Nanusa. Termin pojawił się, aby opisać bardziej niestabilny, niepewny, złożony i niejednoznaczny świat postrzegany jako wynik końca zimnej wojny. VUCA przeżywa od tego czasu renesans zarówno w koncepcjach wojskowych, jak i w koncepcjach w przywództwa strategicznego, które mają zastosowanie w wielu organizacjach, począwszy od korporacji nastawionych na zysk po organizacje edukacyjne. A dzisiaj w czasach pandemii jest szczególnie trafny, bo opisuje to, co faktycznie przeżywamy, czego bezpośrednio doświadczamy i możemy obserwować nie tylko poprzez doświadczenie innych ludzi, ale własne.

Jak zatem poradzić sobie z tą olbrzymią zmianą w roli Lidera, kiedy jedyną stałą jest to, że nie mamy żadnych podstaw, aby planować na długie lata, aby coś przewidywać, być czegoś pewnym ? Odpowiedzią jest wizja zamiast szczegółowych planów, ale nie taka jak mówił Simon Sinek zaczynaj z wizją końca, bo tego nie jesteś w stanie przewidzieć. Dzisiaj potrzebne są nastawione na ludzi, zwinne decyzje menedżerów, dające pracownikom poczucie zmierzania w odpowiednim kierunku, pomimo pojawiającego się chaosu w otoczeniu: Pomocne mogą być odpowiedzi na takie pytania, jak:

  • Kim jestem teraz jako menedżer? Jakie są moje wartości? Jak radzić sobie z emocjami własnymi i zespołu? Jak mogę najlepiej wspierać zespół?
  • Jakich wizji potrzebuje teraz mój zespół?
  • W jaki sposób komunikowanie zespołowi reguł i zasad istotnych przedsięwzięć będzie
    w tym czasie najlepsze dla nich i dla mnie?

Metaforycznie możemy przyjąć, że wizja pozwala na wyznaczenie kierunku w warunkach zmienności i jest dla liderów i zespołów światłem latarni, które prowadzi ich na falach ciemnego i wzburzonego oceanu zadań.

W jaki sposób poradzić sobie z niepewnością i jakie kompetencje są niezbędne, aby efektywnie zarządzać w świecie, gdzie kontrolowanie wszystkiego stało się naszym celem a dzisiaj jest tak bardzo niemożliwe? Efektywne zarządzanie w świecie VUCA wymaga szczególnych kompetencji na wyższych poziomach świadomości niż świadomość Jestem zwycięzcą i mogę wszystko. Wymaga stworzenia warunków do otwartej, szczerej komunikacji na wszystkich szczeblach firmy po to, aby zdobywane informacje płynęły jak najszybciej do osób podejmujących decyzje. Odpowiedzią jest kultura feedbacku oparta na uważności, czyli zdolność menedżera do pozyskiwania informacji zwrotnej od pracowników, klientów i dostawców. Umiejętności tworzenia kultury feedbacku w zespole, dawania feedbacku opartego na uważności i NVC (komunikacji bez przemocy) oraz dostrzeganie perspektyw w niepewnym środowisku dzięki zaufaniu i autentyczności to kluczowe obszary do rozwoju Liderów w VUCA.

Co zatem ze złożonością i wielkim, jak nigdy dotąd w historii, skomplikowaniem otoczenia? Jak tutaj może poradzić sobie Lider, kiedy mamy taki ogrom wiedzy, doświadczenia, różnorodności? Obserwuję jak ważny jest rozwój pracowników, aby byli przygotowani na działania w złożonej sytuacji. Dzisiaj najbardziej potrzebujemy synergii zespołu, współpracy i życzliwości, aby pomóc odnaleźć się ludziom w skomplikowanej, dla niektórych zupełnie nie do ogarnięcia, rzeczywistości wirtualnej. Wsparciem będzie uspokojony umysł Lidera, jego otwartość i dobre nastawienie. Jasność, czyli klarowne przekazywanie zadań, czy pokazywanie procesów ułatwi pracownikom zrozumienie wagi przedsięwzięć. Kompetencje takie, jakwywieranie wpływu poprzez zarządzanie informacją i dzielenie się wiedzą, wykorzystywanie synergii zespołu, angażowanie pracowników w decyzje ważne dla organizacji, są obecnie kluczowe, aby chaos nie ogarnął nas wszystkich. Świat przyspieszył a my z nim. Pytanie, czy rzeczywiście nadążamy? Z lekkością i uśmiechem, czy może w trudzie i z zaciśniętymi zębami realizujemy nasze i nie nasze cele, byleby pokazać, że nie zostajemy w tyle. A przecież nie wszyscy tak łatwo i bez trudu adaptujemy się w nowych okolicznościach i szybko zmieniamy swoje oblicze. Czego oczekujemy od liderów, trenerów w kontekście skutecznego i „ludzkiego” wprowadzania zmian?Odpowiedzią jest zwinność, czyli zdolność szybkiej adaptacji i przeprowadzania zmian w organizacjach z uwzględnieniem potrzeb i emocji pracowników. Autentyczne i empatyczne wsparcie, dzięki rozumieniu tej złożoności, także w strukturze osobowości ludzkiej. Rekomendowane jest dzisiaj eksperymentowanie zamiast prowadzenia długich narad i przewidywania tego, co się wydarzy. Stawianie hipotez, przeprowadzenie testów, sprawdzanie, czy dane działanie przynosi zakładany rezultat. Takie działania wymagają od Liderów klarownej samowiedzy i rozwijania świadomości refleksyjnej. Odporność psychiczna, ciekawość poznawcza, otwartość na różnorodność, podważanie Status Quo, wyciąganie wniosków z doświadczenia i umiejętne ich przekazywanie (feedforward) to niezbędne kompetencje Liderów, które były kiedyś nazywane kompetencjami przyszłości a dzisiaj, w błyskawicznym tempie świata VUCA, stały się rzeczywistymi wymaganiami.

Potrzebujesz rozszerzyć swoją świadomość, dokonać autodiagnozy? Jesteś otwarty na refleksje? Skocz z nami po dawkę wiedzy! #WskoczNaWebinar

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas

Szkolimy się z EduGate

Może Ci się spodobać