Upadłość konsumencka

przez Olaf

Zastanawiałeś się kiedyś, co z mieszkaniem upadłego, umorzeniem długów i zawinioną niewypłacalnością? Czy upadły konsument może zawrzeć układ z wierzycielami? Od marca tego roku obowiązują nowe przepisy w upadłości konsumenckiej. Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie zmian w tej dziedzinie. Oto najważniejsze z nich…

Dłużnik, który sam doprowadził do niewypłacalności

Przed zmianami dłużnik, który umyślnie albo poprzez swoje zaniedbania doprowadził do niewypłacalności, nie mógł liczyć na upadłość. Obecnie taka osoba może skorzystać z dobrodziejstw ustawy, jednakże będzie miała obowiązek spłacać swoich wierzycieli przez dłuższy czas – od 3 do 7 lat. Dla osób, które nie zawiniły umyślnie w doprowadzeniu się do stanu niewypłacalności, utrzymany została maksymalny 3-letni termin do spłat.

Całkowite umorzenie długu

Aktualnie nie ma możliwości całkowitego umorzenia wszystkich długów upadłego poza wyjątkowymi sytuacjami. Oddłużenie będzie możliwe tylko wtedy, gdy upadły trwale utracił możliwość spłacenia zobowiązań. Przykładem może być sytuacja, w której dłużnik nie ma możliwości podjęcia pracy z przyczyn zdrowotnych. Sąd może też zadecydować o warunkowym umorzeniu zobowiązań – jeśli przez 5 lat od wydania postanowienia sytuacja dłużnika się nie poprawi to długi wygasną.

Co z mieszkaniem?

W świetle nowych przepisów, dłużnicy nie zostaną pozostawieni sami sobie w sytuacji, gdy ich domy czy mieszkania zostały zlicytowane. Upadły otrzyma bowiem kwotę pieniężną pozwalającą nająć mieszkanie przez czas 12-24 miesięcy. Ma ona pozwolić na zaspokojenie potrzeb mieszkalnych.

Większe dochody niepodlegające zajęciu

W najnowszych zmianach, zwiększeniu – w niektórych przypadkach – może ulec kwota dochodów upadłego niepodlegająca zajęciu. Jeżeli upadły utrzymuje bowiem rodzinę, kwota dochodów wolna od zajęcia może zostać podwyższona.

Możliwy układ z wierzycielami

Dłużnik będzie mógł także zawnioskować o przeprowadzenie zgromadzenia wierzycieli i uzgodnienie z nimi układu, na podstawie którego jego zobowiązania pieniężne zostaną rozłożone w czasie, a nawet częściowo umorzone.

Ten temat jest dla Ciebie szczególnie istotny? Masz jakieś pytania? Napisz do nas, lub odwiedź oficjalną stronę MK Partner!

Może Ci się spodobać