Nowoczesne rozwiązywanie konfliktów

przez Olaf

Ze stresu w konflikt

Podczas obecnie trudnych i wymagających chwil, w społeczeństwie nie brakuje napięć emocjonalnych i nadmiaru stresu. Dziś wraz z Beatą Hanuszek oraz Joanną Wysocką- Pawlak dyskutujemy o negatywnych myślach, narastających konfliktach i próbie ich rozwiązania. Czym jest stres? Jak na nas wpływa i w jaki sposób sobie z nim radzić? Czym jest dobra komunikacja oraz jaką rolę w tym wszystkim odgrywa mediacja?

Mechanika stresu

Stres jest naturalną, nieuniknioną częścią naszego życia. Dr Hans Selye podkreśla, że stres jest normalną reakcją biologiczną każdego organizmu- fizjologicznym zjawiskiem, związanym z procesami życia. Według niego brak reakcji stresowej oznacza śmierć organizmu.  Stres może działać na nas motywująco, dzięki czemu lepiej wykorzystujemy swoje zasoby. Może też nas ograniczać, powodując negatywne konsekwencje dla organizmu. Ale po kolei… czy wiesz jak się stresujesz? Często mówimy: on mnie zdenerwował, przez nią jestem taka zła.. Tymczasem mija się to z prawdą. Dlaczego? Spójrz proszę na poniższy schemat. Pokazuje on reakcję stresową na poziomie biologicznym, czyli impulsy nerwowe w naszym mózgu, aktywizujące poszczególne jego obszary. 

Bodziec- myśl- emocje- reakcja

Ten prosty schemat (który jest zobrazowaniem wyników wieloletnich badań naukowców zajmujących się m.in. neurologią) pokazuje, że aby uruchomić reakcję stresową, najpierw musimy sobie o danej sytuacji/ osobie pomyśleć w konkretny sposób, co wpływa na sferę emocjonalną i dopiero ta aktywuje reakcję stresową. Co to dla nas oznacza? Przede wszystkim, że mamy wpływ na to kiedy i jak będziemy się stresować. Zamiast więc bać się stresu i za wszelką cenę go unikać, korzystniej jest ten stres oswajać. I tego będziemy się uczyli w trakcie szkolenia.

Efektywna komunikacja

Wszyscy się komunikujemy w domu, pracy, z przyjaciółmi, z dziećmi. To jest podstawa naszych dobrych relacji. Warto szczególnie zadbać o to, aby nasze komunikaty były dostosowane do różnych typów osobowości i o to aby być świadomym w jaki sposób funkcjonujemy sami, czyli podstawą dobrej komunikacji jest zrozumienie siebie i innych. Ważne aby wychodzić naprzeciw potrzebom innych, poprzez lepsze ich zrozumienie oraz bezpośrednie, ukierunkowane na te potrzeby działania. Uczenie się, jak skutecznie adaptować własne zachowania tak, aby wzmóc siłę swojego oddziaływania w relacjach z innymi oraz odkrywanie efektywnych strategii postępowania względem różnych od nas lub nawet trudnych osób. Nauczenie się skutecznej komunikacji bardzo pomaga, szczególnie w sytuacjach konfliktowych.

Konflikty

Konflikty, podobnie jak stres, są nieodzownym elementem naszego życia, zarówno zawodowego jak i sfery prywatnej. I nie mam tu na myśli wyłącznie kłótni, bo rodzaje konfliktów są dużo bardziej wysublimowane.

Spotykamy się coraz częściej z konfliktem na poziomie danych (brak, nadmiar, odmienna interpretacja  tych samych danych przez różne osoby). W pracy czasami nie dostajemy na czas jakieś informacji, przez co nie możemy wykonać prawidłowo zadania. Możemy mieć tych informacji zbyt wiele, co z kolei ma wpływ na to, że ciężko nam zidentyfikować właściwe źródło. To wszystko prowadzi do konfliktu i często przeradza się w konflikt relacji (stereotypy, błędy komunikacyjne, negatywne nastawieni, emocje). O ile konflikt danych zazwyczaj dość łatwo rozwiązać, o tyle ten związany z relacjami, może się nieco komplikować, bo w grę wchodzą ludzkie emocje.

Mediacje oraz porozumienie bez przemocy jako sposoby na rozwiązywanie konfliktów

Korzystając z PBP (porozumienia bez przemocy możemy komunikując się z innymi najpierw wyrazić siebie samych albo empatycznie przyjmować wypowiedzi innych osób opierając się na czterech, kolejnych elementach przekazu. Są to:

Mediacja jako jeden ze sposobów rozwiązywania konfliktów jest bardzo skuteczna i aby mogła zadziałać potrzebny jest bezstronny i neutralny mediator oraz zainteresowane strony, które dobrowolnie chcą w ten sposób rozwiązać spór.  Warto nauczyć się technik mediacyjnych, które mogą być bardzo przydatne w rozwiązywaniu sytuacji trudnych np. aktywne słuchanie, parafrazowanie, zadawanie pytań czy techniki przełamywania impasu i inne. 

Wszystkie 4 moduły zaproponowane przez nas są integralną częścią szkolenia on line dotyczącego rozwiązywania konfliktów, które szczególnie w czasach kryzysu, kiedy poziom stresu i lęku jest wyższy mogą być niezbędnymi kompetencjami efektywnego funkcjonowania w przestrzeni zawodowej i prywatnej.                                                                                                                                                                             

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas

Szkolimy się z EduGate

Może Ci się spodobać